Filozofická Fakulta

Jan Bičovský

Zaměření

 • indoevropská jazykověda
 • historická fonologie
 • metodologie rekonstrukce
 • teorie jazykové změny
 • evoluční aspekty jazykové změny

Základní údaje

 • (narozen 8. září 1977 v Praze)
 • 1997-2003: studium anglistiky-amerikanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze
 • 1999-2002: studium lingvistiky-fonetiky na Filozofické fakultě UK v Praze
 • 2003-2005: studium srovnávací jazykovědy na Filozofické fakultě UK v Praze
 • od 2005: interní doktorand na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • od 2006: vědecký pracovník na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • od 2008: asistent na ústavu Srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty UK v Praze
 • 2011: Ph.D.

Bibliografie

Monografie
 • Úvod do vývoje keltských jazyků. Praha: Ústav srovnávací jazykvědy FF UK, 2005. vii+130 str. [ISBN 80-7308-059-1]
 • Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. 280 str.
 • [with Petr Zemánek, Petr Vavroušek, Pavel Čech, and Marek Rychtařík] Jazyky starého Orientu. Praha: FF UK, 2010. 276 str. 
 • Stručná mluvnice praindoevropštiny. Praha: FF UK, 2012, 180 str.
 • Stručná mluvnice praindoevropštiny. Rozšířené druhé vydání. Praha: FF UK, v přípravě.
Články
 • K etymologii pie. *dhlgh "dlužit" či "mít nárok". Chatreššar 2006, s. 7-10.
 • K pravidlu ruki a indoevropskému *s. Chatreššar 2006, s. 11-38.
 • Initial x- in Slavic RevistedChatreššar 2008.
 • "Why languages never change." In Lenka Dočkalová (ed.), Indoevropská fonologie a morfologie: Sborník z Brněnského indoevropeistického kolokvia. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 • Satemisation as a push-chain shift. In Roman Sukač and Ondřej Šefčík (eds.), The Sound Of Indo-European 2. Munich: LINCOM, 2012.
 • A note on Slavic suppletion series *xoditi *šedl. Linguistica Brunensia 2013.

Konference

 • Brněnské indoevropeistické kolokvium, 2009, 2013
 • SIE II, Opava 2010
 • ECIEC 32, Poznań 2013

Aktuality

There are no new announcements.