Filozofická Fakulta

Nea Nováková

Zaměření

 • Vědecké i pedagogické zaměření na akkadský jazyk, zvláště pak na jeho fázi v starobabylónském období
 • Synchronní popis gramatiky starobabylónštiny, elektronické zpracování starobabylónských textů a sestavování jejich korpusu

Základní údaje

 • narozena 22.7.1938 v Praze
 • 1956-1961: studium arabštiny a klínopisu na Filozofické fakultě UK v Praze; 
 • 1961: titul promovaný filolog; 
 • 1961-1965: interní aspirantura na FF UK v Praze; 
 • 1965-dosud: odborná asistentka; 
 • 1966: obhajoba kandidátské práce Terakoty z Tellu Erfádu, titul kandidát věd, titul PhDr.

Vědecké granty

Řešitel grantu
 • 1997: Učebnice dějin starověkého Předního východu (Fond rozvoje vysokých škol); 1998: Učebnice starobabylónštiny (Fond rozvoje vysokých škol)
Spoluřešitelka grantu
 • 1999-2001: Katalog starobabylónských grafémů (Grantová agentura Akademie věd ČR)
Účast na grantech
 • 1993-1995: Zpracování a analýza staroorientálních textů na počítači (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 1994: Ex Oriente Lux (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 1994-1996: Thesaurus Linguarum Antiquarum (Grantová agentura „R)
 • 1994-1996: Jazyky a kultury starého Předního východu (Grantová agentura ČR) hlavní řešitelské pracoviště Orientální ústav ČAV

Výuka

1. Výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze: Souvislá výuka - přednášky, semináře a cvičení - od roku 1961. Tematické okruhy přednášené problematiky:
 • akkadská gramatika a dialektologie;
 • četba a interpretace akkadských textů;
 • kultura a literatura starého Předního východu;
 • umění starého Předního východu.
2. Výuka na École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris:
 • Měsíční přednáškový pobyt (květen 1996).

Další vědecké aktivity

1. Účast na konferencích

 • International Colloquium on African Languages and Linguistics, Leiden (1990, 1991, 1992)
 • International Conference on Chadic and Hamito-Semitic Linguistics, Frankfurt a.M. (1991)
 • International Conference on the Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics (Praha 1993, Dresden 1994, Wien 1995, Frankfurt a.M. 1997, Praha 1998)
 • International Conference on Asian and North African Studies, Budapest 1997
 • 28th Conference of the Union des Arabisants et Islamisants, Halle 1998
Spolupořadatel tří mezinárodních vědeckých konferencí:
 • Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha 1993;
 • Rencontre assyriologique internationale, Praha 1996;
 • Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha 1998.
2. Přednášky v zahraničí
 • 1991: Afrikanistische Institut der Universität Bayreuth: "The Derived Verbal Stems in the North African Dialects of Arabic"
 • 2000: Seminar für Semitistik und Arabistik der Freie Universität Berlin: "CLARA: the electronic corpus of Arabic"
3. Členství v redakčních radách
 • 1995-dosud: General Editor (spolu s J.N. Bellem) elektronického časopisu Journal of Arabic and Islamic Studies (vyd. Bergen University).
 • 1997-dosud: člen redakční rady časopisu Archív Orientální (vyd. AV „R).
4. Vedení projektů
 • Vedoucí projektu CLARA (Corpus Linguae Arabicae), elektronický korpus arabštiny; v současnosti v rozsahu 43 milionů slov.

Bibliografie

1. Monografie a edice vědeckých sborníků
 • Ugaritischer Wortformenindex. Hamburg (: Buske Verlag) 1995 (Lexicographia Orientalis Bd. 4), XII, 294 s. [ISBN 3-87548-119-4]
 • The Origins of Pharyngealization in Semitic. Enigma Corporation, Praha 1996, 86 s. [ISBN 80-9010704-3-9]
 • (editor) Studies in Near Eastern Languages and Literatures. Memorial Volume for Karel Petráček. Supplement Archív Orientální, Praha 1996, 664 s. [ISBN 80-85425-23-8]
2. Vědecké práce
 • The Incompatibility of Emphatics in Semitic. In: Issues in Arabic Morphology: Empirical and Theoretical Perspectives, ed. by A. Chekayri and Georges Bohas, Fes (Maroko) 1998, ss. 55-70.
 • On the Role of q in Arabic. Archív Orientální 65, 1997, ss. 143-158.
 • The Encoding of Non-Latin Scripts under MS-DOS. In: A. Ubaydli, ed.: Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition on Multilingual Computing. Cambridge, Centre of Middle Eastern Studies, University of Cambridge 1994, ss. 9.5.1.-9.5.8.
 • A propos de la pharyngalisation et de la glottalisation en arabe. Archív Orientální 2, 58, 1990, ss. 125-134.
 • The Role of the Doublets in the Diachronic Study of Languages. The Case of Arabic. Studia Orientalia Pragensia XVII, Praha 1988, ss. 140-156.

Aktuality

There are no new announcements.