Filozofická Fakulta

Ľubomír Novák

Zaměření

 • archeologie Indoevropanů
 • íránské jazyky

Základní údaje

 • narozen 13.5.1981 na Myjavě (Slovensko)
 • 1999-2005: studium archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni 
 • 2004-2006: studium srovnávací jazykovědy na Filozofické fakultě UK
 • od září 2006: interní doktorand Ústavu pro srovnávací jazykovědu FF UK

Vědecké granty

 • Elektronická lexikální databáze jaghnóbštiny, (GA UK, 2007-2009) 

Další vědecké aktivity

Publikace
 1. Archeologie Vnějších Hebrid. Nepublikovaný rukopis bakalářské práce. Plzeň 2002.
 2. Korený, R. - Novák, Ľ. 2004: Hromadný nález z Nečína (II) a nový pokus o lokalizaci některých bronzů ze sbírek Hornického muzea Příbram. Archeologie ve středních Čechách 8, Praha, str. 287-300.
 3. Vývoj lukostreľby v európskom praveku. Nepublikovaný rukopis diplomové práce. Plzeň 2005.
 4. K pôvodu slova bryndza. Chatreššar 2006, s. 53-62.
 5. K poznání lukostřelby v mladším pravěku. In: Chvojka, Ondřej (ed.): Archeologie barbarů 2006. Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, České Budějovice 21. - 4. 11. 2006. (Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 3.) České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, str. 587-602.
Účast na konferencích
 • VIII. konference o době popelnicových polí a době halštatské (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), 22.-24.9.2004.
 • Sommerschule in der Turfanforschung "Sprachen und Schriften der Sogder und Türken an der Seidenstraße" (Berlín, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften), 28.8.-2.9.2006.
 • IX. konference o době popelnicových polí a době halštatské (Státní zámek Bučovice), 3.-6.10.2006.
 • II. protohistorická konference "Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení (1. stol. př. Kr. – 7. stol. po Kr.)" (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), 21.-24.11.2006.
 • Summer School „Introduction to the Ethnolinguistics of Jagnobi“ (Ravenna), 25.6.-6.7.2007.
 • 30. Deutscher Orientalistentag (Freiburg im Breisgau), 24.-28.9.2007.

Aktuality

There are no new announcements.