Filozofická Fakulta

Knihovna

 

KATALOG ÚSTAVU SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDY ONLINE

Otevírací doba

Knihovna Ústavu srovnávací lingvistiky se nachází v budově FF UK v Celetné ulici č. 20, místnost č. 235. Knihy půjčujeme pouze prezenčně, event. ke kopírování (kopírovací stroje na kartu/studentský průkaz jsou naproti knihovně), případně k naskenování na našem scanneru po dohodě a v rozumném rozsahu (finančně výhodnější a k životnímu prostředí šetrnější varianta).

Výpujční hodiny: středa a čtvrtek 14:00-20:00.

V době mimo semestrální výuku otevírací dobu laskavě ověřte mailovým dotazem knihovníkovi.

Knihovní fond

Knihovna obsahuje vědeckou literaturu (monografie, sborníky, časopisy a separáty) pro obory klínopisu, literatury, kultury a dějin starého Předního východu, semitskou a indo-evropskou jazykovědu a literaturu k jazykům spadajícím pod tyto jazykové rodiny, a teoretickou literaturu k diachronní a synchronní lingvistice. Je průběžně doplňována o nejnovější světovou i domácí produkci. Ve fondu je zhruba 12 000 knih.        

Kontakty

Mgr. Martin Gális (martin.galis@ff.cuni.cz)

Mgr. Pavel Čech, Ph.D. (pavel.cech@ff.cuni.cz)

Katalogy a databáze
Důležité odkazy

Aktuality

There are no new announcements.