Filozofická Fakulta

Materiály ke kurzu Úvod do ugrofinských jazyků

Zde najdete materiály ke kurzu B. Brogyaniho, který proběhl v termínu 15.-19.12. na USJ.

Vánoční prázdniny 2015

Děkujeme všem příznivcům Ústavu srovnávací jazykovědy za všechno hezké a smysluplné, co jsme tento rok společně zvládli. Přejeme nerušený prázdninový odpočinek a těšíme se na vás v roce 2015!

winter prague

Úvod do ugrofinské srovnávací jazykovědy

V termínu 15.-19. prosince přednesl na Ústavu srovnávací jazykovědy Bela Brogyanyi přednášky na téma Úvod do ugrofinské jazykovědy. Děkujeme! Matriály ke kurzu najdete té=ž an těchto stránkách.úvod do ugrofinské jazykovědy

 

 

Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft

Bela Brogyanyi, Sprachwissenschaftliches Seminar, Universität Freiburg i. Br.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality